20 มิถุนายน 2562 สั่งย้ายปางช้างอยุธยาฯ ออกจากพื้นที่มรดกโลกใน 30 วัน

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/281016

บรรดาควาญช้างนำช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด ไปให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในพื้นที่มรดกโลกตามปกติ แต่ค่อนข้างเงียบเหงา หลังสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหนังสือแจ้งเตือนให้นำช้างออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน ลายทองเหรียญ  มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่เช่าปีต่อปี ก่อนจะมาอยู่ในความดูแล ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ส่วนเงินรายเดือนที่มอบให้อุทยานฯ เดือนละ 10,000 บาท เป็นเพียงเงินช่วยเงินบริจาคเท่านั้น การที่มีหนังสือดังกล่าวเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับช้าง และอีกหลายอาชีพที่อยู่ร่วมกันมากว่า 20 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มรดกโลก ที่ผ่านมามีปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ ทั้งผู้ประกอบการปางช้าง และอุทยานฯ ต้องมาหารือร่วมกัน เพื่อหาทางออก ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยืนยันว่า การทำหนังสือแจ้งเตือนกับวังช้างอยุธยาดังกล่าวได้มีการแจ้งเตือน รวมทั้งสั่งระงับการก่อสร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้ ประกอบกับเป็นการหมดสัญญาปีต่อปี ส่วนเหตุผลที่ต้องการขอคืนพื้นที่นั้น เนื่องจากจะดำเนินการปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ใหม่ จึงทำหนังสือแจ้งเตือนให้ออกภายใน 30 วัน เพื่อขอพื้นที่โบราณสถานคืน